05172021po

Novinky

Návrh EU na založení Clean Hydrogen Partnership for Europe

Evropská komise představila 24. února svůj návrh na zřízení 10 nových evropských partnerství a investování téměř 10 miliard EUR na ekologický a digitální přechod. Mezi nimi bude partnerství v oblasti čistého vodíku navazovat na práci společného podniku pro palivové články a vodík s cílem urychlit vývoj a zavedení evropského hodnotového řetězce pro technologie čistého vodíku. Partnerství bude klíčovým nástrojem při provádění evropské vodíkové strategie. Evropská asociace Hydrogen Europe bude spolupracovat s veřejnými orgány na usnadnění této koordinace prostřednictvím své účasti v tomto partnerství, dále také v Alianci EU pro čistý vodík a důležitých projektech společného evropského zájmu (IPCEI).


Více informací zde:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_21_702

Akce aktuální

19 5. 2021
Das Webinar - Ein Rechtsrahmen für die Wasserstoffwirtschaft

19. a 20. května (15:00 - 18:00) online německý webinář

21 5. 2021
Webinar - Hydrogen Certification

21. května 2021 (14:00 - 15:30) online event

31 5. 2021
Podzimní plynárenská konference

31.5.-1.6. 2021, Praha, Česká republika

Facebook

členové platformy

ČVUT FS
ÚJV Řež a.s.
VŠCHT Praha
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
ORLEN Unipetrol
Pražská plynárenská, a.s.
Leancat s.r.o.
Český plynárenský svaz (ČPS)
GREEN REMEDY, s.r.o.
DEVINN – Development Innovation
Energy financial group (EFG)
ENVISAN-GEM, a.s.
CHEMINVEST s.r.o.
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i
ŠKODA ELECTRIC a.s.
Chart Ferox, a.s.
CYLINDERS HOLDING a.s.
OKK Koksovny, a.s
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i
ŠKODA JS a.s.
SOLEK HOLDING SE
C-Energy Planá s.r.o.
Hyundai Motor Czech, s.r.o.
Hydrogen Institute CZ
R&T ČR, s.r.o.
Fond HYDROGEN1
Projekt ČESKÁ VODÍKOVÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA 2023 je spolufinancován Evropskou unií

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.