07282021st

Novinky

Manifest pro rozvoj evropského hodnotového řetězce vodíkových technologií a systémů

Zástupci 23 členských států EU podepsali Manifest pro rozvoj evropského hodnotového řetězce vodíkových technologií a systémů (Hydrogen Manifesto), kde je deklarován zájem na rozvoji projektů společného evropského zájmu IPCEI. Rakousko, Dánsko, Španělsko a Portugalsko však mají k finálnímu znění výhrady, kdy ve své deklaraci (viz. více informací) vyjadřují požadavek, aby podporované vodíkové IPCEI projekty byly zaměřené výhradně na zelený vodík tj. vyráběný pouze z obnovitelných zdrojů. Pro ČR je pozitivní, že ostatní státy se přiklánějí více k myšlence postupného přechodu na bezemisní ekonomiku s využitím i nízkoemisního vodíku.


Více informací:

https://www.euractiv.com/wp-content/uploads/sites/2/2020/12/Declaration-AT-DK-ES-LU-PT-manifesto-IPCEI-hydrogen_clean2.pdf

Nabídka práce

Akce aktuální

Facebook

členové platformy

ČVUT FS
ÚJV Řež a.s.
VŠCHT Praha
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
ORLEN Unipetrol
Pražská plynárenská, a.s.
Leancat s.r.o.
Český plynárenský svaz (ČPS)
GREEN REMEDY, s.r.o.
DEVINN – Development Innovation
Energy financial group (EFG)
ENVISAN-GEM, a.s.
CHEMINVEST s.r.o.
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i
ŠKODA ELECTRIC a.s.
Chart Ferox, a.s.
CYLINDERS HOLDING a.s.
OKK Koksovny, a.s
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i
ŠKODA JS a.s.
SOLEK HOLDING SE
C-Energy Planá s.r.o.
Hyundai Motor Czech, s.r.o.
Hydrogen Institute CZ
Rév Group s.r.o.
Fond HYDROGEN1
ZEBRA GROUP s.r.o.
Veolia Energie ČR, a.s.
SVÚM a.s.
Linde Gas, a.s.
Projekt ČESKÁ VODÍKOVÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA 2023 je spolufinancován Evropskou unií

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.