11252020st

Novinky

Španělsko vydalo národní vodíkovou strategii

Španělská vláda schválila národní vodíkovou strategii, která počítá s rozvojem zeleného vodíku. Do roku 2030 by se země měla podílet z desetiny na celkovém instalovaném výkonu elektrolyzérů v EU. Strategie obsahuje cíle v oblasti dopravy i průmyslu do roku 2030. Uvedl to web Euractiv.

Španělská vláda v úterý 6. října schválila svou národní vodíkovou strategii. Ta může být chápána jako součást aktuální intenzívní diskuze, která se vede na půdě EU, jednotlivých členských států i ostatních zemí světa. EU svou Vodíkovou strategii vydala v červenci 2020. Mezi státy, které vodíkovou strategií mají, patří například Portugalsko, Německo nebo Japonsko.

Jednou z ambicí Španělska je vodík exportovat. A to díky dobře rozvinuté plynárenské soustavě včetně zásobníků a zároveň díky velkému potenciálu pro rozvoj solárních a větrných elektráren.

Výhled do roku 2050

Španělská vodíková strategie obsahuje časové výhledy pro roky 2030 a 2050. Konkrétní cíle jsou ovšem ve strategii formulované pouze pro rok 2030, po roce 2030 se pouze očekává větší a rychlejší rozvoj vodíkových technologií. Strategie by měla být každé tři roky aktualizována a přehodnocena na základě dosaženého pokroku.

Země očekává, že do rozvoje vodíku dle představené strategie bude nutné během nadcházejících 10 let investovat 8,9 miliard eur (přibližně 241,9 miliard korun). Strategie očekává, že většina této částky bude pocházet ze soukromého sektoru.

Desetina výkonu elektrolyzérů celé EU

Prvním krokem má být rozvoj 300–600 MW elektrolyzérů do roku 2024. Do roku 2030 by mělo Španělsko dle plánu instalovat 4 GW elektrolyzérů. Evropská vodíková strategie do stejného roku plánuje instalaci 40 GW, Španělsko by tak tvořilo celou desetinu instalovaného výkonu elektrolyzérů v EU.

Španělský průmysl každý rok spotřebovává téměř 500 000 tun vodíku vyráběného z fosilních paliv. Jedním z cílů španělské vodíkové strategie je nahradit čtvrtinu této spotřeby tzv. zeleným vodíkem, tedy vodíkem vyrobeným elektrolýzou pomocí elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Další cíle se týkají sektoru mobility, kde plán očekává do roku 2030 flotilu alespoň 150 autobusů, 5 000 lehkých a těžkých vozidel a 2 komerčních vlakových linek poháněných zeleným vodíkem.


Zdroj:

https://oenergetice.cz/cista-mobilita/spanelsko-zverejnilo-svou-vodikovou-strategii-roce-2030-chce-mit-desetinu-vykonu-elektrolyzeru-cela-eu

https://www.euractiv.com/section/energy/news/spain-approves-hydrogen-strategy-to-spur-low-carbon-economy/

Zdroj úvodní fotografie: Siemens

Hydrogen Days 2021

Akce aktuální

26 11. 2020
26 11. 2020
01 12. 2020

Facebook

členové platformy

ČVUT FS
ÚJV Řež a.s.
VŠCHT Praha
UNITED HYDROGEN, a.s.
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
Unipetrol
Pražská plynárenská, a.s.
Leancat s.r.o.
Český plynárenský svaz (ČPS)
GREEN REMEDY, s.r.o.
DEVINN – Development Innovation
Energy financial group (EFG)
ENVISAN-GEM, a.s.
CHEMINVEST s.r.o.
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i
ŠKODA ELECTRIC a.s.
Chart Ferox, a.s.
CYLINDERS HOLDING a.s.
OKK Koksovny, a.s
TATSUNO EUROPE a.s.
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i
ŠKODA JS a.s.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.