11252020st

Novinky

Strategie pro vodík: Klíč ke splnění klimatických cílů EU?

Evropská komise představila 8. července vodíkovou strategii pro klimaticky neutrální Evropu, která by měla společně se strategií pro integraci energetického systému podpořit dekarbonizaci ekonomiky. Komise si přeje, aby se do roku 2030 vyrábělo až 10 milionů tun obnovitelného vodíku s tím, že do roku 2050 by měla být tato technologie plošně rozšířená. Plán Komise na podporu oživení vyzdvihuje čistý vodík jako jednu z hlavních oblastí, kterou je zapotřebí se zabývat v souvislosti s transformací energetiky, a zmiňuje řadu možných způsobů, jak ji podpořit.

Debata se bude odvíjet od následujících otázek:

Jak bude integrace vodíku do energetického systému probíhat?

Jak může vodík pomoci s plněním klimatických cílů EU do roku 2030 a 2050?

Jak EU a ČR podpoří investice a využití vodíku? A jak toho budou moci využít české firmy?

Na debatě vystoupí:

Christian Weinberger, poradce pro vodíkovou strategii, Evropská komise

Mikuláš Peksa, poslanec Evropského parlamentu

Petr Mervart, zmocněnec ministra průmyslu a obchodu pro vodík

Aleš Doucek, předseda představenstva České vodíkové technologické platformy Hytep

Debatu moderuje David Klimeš, novinář

odkaz:

https://www.facebook.com/543149655/videos/10158953424999656/

Hydrogen Days 2021

Akce aktuální

26 11. 2020
26 11. 2020
01 12. 2020

Facebook

členové platformy

ČVUT FS
ÚJV Řež a.s.
VŠCHT Praha
UNITED HYDROGEN, a.s.
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
Unipetrol
Pražská plynárenská, a.s.
Leancat s.r.o.
Český plynárenský svaz (ČPS)
GREEN REMEDY, s.r.o.
DEVINN – Development Innovation
Energy financial group (EFG)
ENVISAN-GEM, a.s.
CHEMINVEST s.r.o.
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i
ŠKODA ELECTRIC a.s.
Chart Ferox, a.s.
CYLINDERS HOLDING a.s.
OKK Koksovny, a.s
TATSUNO EUROPE a.s.
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i
ŠKODA JS a.s.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.