09182020

Novinky

Zelený vodík v rozvojových zemích

Zelený vodík má vysoký potenciál i pro rozvojové země, kde dosud není rozvinutá infrastruktura. Podrobně důvody a přínosy rozvádí dokument Světové banky: Green Hydrogen in Developing Countries. Za hlavní přínos vedle snížení emisí skleníkových plynů je považována energetická bezpečnost těchto regionů. Ochota Světové banky podporovat vodíkové technologie i mimo rozvinuté země tak přináší obchodní příležitosti výrobcům komponent i technologických řešení.


Více informací:

http://documents1.worldbank.org/curated/en/953571597951239276/pdf/Green-Hydrogen-in-Developing-Countries.pdf

Hydrogen Days 2021

Akce aktuální

22 9. 2020
World Hydrogen Congress

September 22.-23. 2020, Paris, France

23 9. 2020
28 9. 2020

Facebook

členové platformy

ČVUT FS
ÚJV Řež a.s.
VŠCHT Praha
UNITED HYDROGEN, a.s.
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
Unipetrol
Pražská plynárenská, a.s.
Leancat s.r.o.
Český plynárenský svaz (ČPS)
GREEN REMEDY, s.r.o.
DEVINN – Development Innovation
Energy financial group (EFG)
ENVISAN-GEM, a.s.
CHEMINVEST s.r.o.
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i
ŠKODA ELECTRIC a.s.
Chart Ferox, a.s.
CYLINDERS HOLDING a.s.
OKK Koksovny, a.s
TATSUNO EUROPE a.s.
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i
ŠKODA JS a.s.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.