03292020ne

Novinky

Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking FCH JU (Společný podnik pro palivové články a vodík) zveřejnil novou výzvu k předkládání návrhů

Celkový rozpočet této výzvy přesahuje 93 milionů €. Mezi podporovaná témata patří vývoj vodíkových autobusů, vlaků, kompresorů pro vodíkové plnicí stanice a zkoumání uložení vodíku ve vyčerpaných plynových polích. Všechna témata podporují cíl EU snížit emise skleníkových plynů. Proto je preferovaným vodíkem tzv. zelený vodík, tj. vyrobený z obnovitelných zdrojů. Uzávěrka přihlášek je dne 21. dubna 2020 v 17:00 hodin.

https://www.fch.europa.eu/page/call-2020 

Hydrogen Days 2020

Akce aktuální

14 9. 2020
World Automotive Congress FISITA 2020

September 14 - 18, 2020, Prague, Czech Republic

25 11. 2020
Hydrogen Days 2020

moved to November 25-27. 2020, Prague, Czech republic

Facebook

členové platformy

ČVUT FS
ÚJV Řež a.s.
VŠCHT Praha
UNITED HYDROGEN, a.s.
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
Unipetrol
Pražská plynárenská, a.s.
Leancat s.r.o.
Český plynárenský svaz (ČPS)
GREEN REMEDY, s.r.o.
DEVINN – Development Innovation
Energy financial group (EFG)
ENVISAN-GEM, a.s.
CHEMINVEST s.r.o.
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i
ŠKODA ELECTRIC a.s.
Chart Ferox, a.s.
CYLINDERS HOLDING a.s.
OKK Koksovny, a.s
AKKA Czech Republic s.r.o.
TATSUNO EUROPE a.s.
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i
Projekt ČESKÁ VODÍKOVÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA 2020 je spolufinancován Evropskou unií

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.