Novinky

Důležité projekty společného evropského zájmu (IPCEI) – zahájení veřejných konzultací

Evropská komise podporuje iniciativy členských států EU ve spolupráci na „Důležitých projektech společného evropského zájmu“ (IPCEI = Important Projects of Common European Interest), které jsou určeny pro spolupráci mezi dvěma nebo více zeměmi v oblasti vědy, výzkumu a inovací při vývoji špičkových technologií. Financování projektů je z národních zdrojů na základě vyhlášených programů. Hlavním cílem je, aby státní podpora otevřela dveře pro další investice soukromého sektoru. Podpora může mít různou formu: půjčky, návratné zálohy, bankovní garance nebo granty a může zahrnovat celý proces výzkumu a vývoje až k prvnímu průmyslovému nasazení nebo rozšíření pilotní výroby v případě, že jde o zavedení procesů a/nebo výrobků, které jsou inovativní a/nebo první svého druhu.

Prvním schváleným projektem IPCEI je projekt pro mikroelektroniku, na kterém spolupracuje Francie, Německo, Itálie a Velká Británie a přibližně 30 podniků a výzkumných organizací. Projekt byl schválen v prosinci 2018 s objemem €1.75 mld. veřejných investic, které by měly odemknout další €6 mld. ze soukromých prostředků.

V současnosti se jedná o projektu IPCEI baterie.

Na základě priorit definovaných Strategickým fórem EU se budou vyhodnocovat další možnosti projektů IPCEI, jako jsou: High Performace Computing; propojená, čistá a autonomní vozidla; Smart Health; nízkouhlíkový průmysl; vodíkové technologie a systémy; průmyslový IoT a kybernetická bezpečnost.

Evropská komise zahájila tzv. veřejné konzultace k zjištění zájmu odborné veřejnosti o tento druh projektů. K tomu byla vytvořena webová stránka s dotazníkem. K posouzení toho, zda dotazník je pro Vás relevantní, si můžete prohlédnout jeho text v příloze (Fitness_Check_IPCEI_09_08_2019_EN.PDF). Dotazník je možné vyplnit pouze online na webových stránkách Komise:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/348bf0e7-a13c-4b59-a718-661f259a4f3a?draftid=e9bd514e-d63b-4074-9ec2-552c06865239

Přístup k dotazníku je chráněn heslem, o které můžete v případě Vašeho zájmu požádat na adrese . Dotazník musí být vyplněn do 18. 10. 2019.


Zdroj:

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/dulezite-projekty-spolecneho-evropskeho-zajmu-ipcei-_-zahajeni-verejnych-konzultaci--248658/

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.