07282021st

Novinky

Důležité projekty společného evropského zájmu (IPCEI) – zahájení veřejných konzultací

Evropská komise podporuje iniciativy členských států EU ve spolupráci na „Důležitých projektech společného evropského zájmu“ (IPCEI = Important Projects of Common European Interest), které jsou určeny pro spolupráci mezi dvěma nebo více zeměmi v oblasti vědy, výzkumu a inovací při vývoji špičkových technologií. Financování projektů je z národních zdrojů na základě vyhlášených programů. Hlavním cílem je, aby státní podpora otevřela dveře pro další investice soukromého sektoru. Podpora může mít různou formu: půjčky, návratné zálohy, bankovní garance nebo granty a může zahrnovat celý proces výzkumu a vývoje až k prvnímu průmyslovému nasazení nebo rozšíření pilotní výroby v případě, že jde o zavedení procesů a/nebo výrobků, které jsou inovativní a/nebo první svého druhu.

Prvním schváleným projektem IPCEI je projekt pro mikroelektroniku, na kterém spolupracuje Francie, Německo, Itálie a Velká Británie a přibližně 30 podniků a výzkumných organizací. Projekt byl schválen v prosinci 2018 s objemem €1.75 mld. veřejných investic, které by měly odemknout další €6 mld. ze soukromých prostředků.

V současnosti se jedná o projektu IPCEI baterie.

Na základě priorit definovaných Strategickým fórem EU se budou vyhodnocovat další možnosti projektů IPCEI, jako jsou: High Performace Computing; propojená, čistá a autonomní vozidla; Smart Health; nízkouhlíkový průmysl; vodíkové technologie a systémy; průmyslový IoT a kybernetická bezpečnost.

Evropská komise zahájila tzv. veřejné konzultace k zjištění zájmu odborné veřejnosti o tento druh projektů. K tomu byla vytvořena webová stránka s dotazníkem. K posouzení toho, zda dotazník je pro Vás relevantní, si můžete prohlédnout jeho text v příloze (Fitness_Check_IPCEI_09_08_2019_EN.PDF). Dotazník je možné vyplnit pouze online na webových stránkách Komise:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/348bf0e7-a13c-4b59-a718-661f259a4f3a?draftid=e9bd514e-d63b-4074-9ec2-552c06865239

Přístup k dotazníku je chráněn heslem, o které můžete v případě Vašeho zájmu požádat na adrese . Dotazník musí být vyplněn do 18. 10. 2019.


Zdroj:

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/dulezite-projekty-spolecneho-evropskeho-zajmu-ipcei-_-zahajeni-verejnych-konzultaci--248658/

Nabídka práce

Akce aktuální

Facebook

členové platformy

ČVUT FS
ÚJV Řež a.s.
VŠCHT Praha
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
ORLEN Unipetrol
Pražská plynárenská, a.s.
Leancat s.r.o.
Český plynárenský svaz (ČPS)
GREEN REMEDY, s.r.o.
DEVINN – Development Innovation
Energy financial group (EFG)
ENVISAN-GEM, a.s.
CHEMINVEST s.r.o.
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i
ŠKODA ELECTRIC a.s.
Chart Ferox, a.s.
CYLINDERS HOLDING a.s.
OKK Koksovny, a.s
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i
ŠKODA JS a.s.
SOLEK HOLDING SE
C-Energy Planá s.r.o.
Hyundai Motor Czech, s.r.o.
Hydrogen Institute CZ
Rév Group s.r.o.
Fond HYDROGEN1
ZEBRA GROUP s.r.o.
Veolia Energie ČR, a.s.
SVÚM a.s.
Linde Gas, a.s.
Projekt ČESKÁ VODÍKOVÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA 2023 je spolufinancován Evropskou unií

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.