10222020čt

Strategie pro vodík: Klíč ke splnění klimatických cílů EU?

Evropská komise představila 8. července vodíkovou strategii pro klimaticky neutrální Evropu, která by měla společně se strategií pro integraci energetického systému podpořit dekarbonizaci ekonomiky. Komise si přeje, aby se do roku 2030 vyrábělo až 10 milionů tun obnovitelného vodíku s tím, že do roku 2050 by měla být tato technologie plošně rozšířená. Plán Komise na podporu oživení vyzdvihuje čistý vodík jako jednu z hlavních oblastí, kterou je zapotřebí se zabývat v souvislosti s transformací energetiky, a zmiňuje řadu možných způsobů, jak ji podpořit.

V Česku konečně vzniknou první vodíkové stanice. K dispozici budou v Praze, Litvínově i Brně

V Česku vzniknou první tři veřejné plnící stojany s vodíkem pro dopravu. Na stávajících čerpacích stanicích značky Benzina z petrochemického holdingu Unipetrol je v Praze na Barrandově, v Litvínově a v Brně postaví společnost Bonett. V Praze a Litvínově začne stavba letos, hotovo má být příští rok. Následovat bude instalace na čerpací stanici v Kaštanové ulici v Brně. ČTK to oznámil mluvčí Unipetrolu Pavel Kaidl. Smlouvu o výstavbě podepsali šéf Unipetrolu Tomasz Wiatrak a člen představenstva Bonettu Václav Holovčák.

H2020 Green Deal - virtual brokerage event

Poslední a největší jednokolová výzva programu Horizon 2020 zaměřená na Evropskou zelenou dohodu s celkovým rozpočtem 983 mil. eur, která má uzávěrku 26. ledna 2021, byla oficiálně otevřena dne 22. září 2020. Národní kontaktní organizace z České republiky, Slovenska, Izraele, Polska a Maďarska pořádají ve spolupráci se sítí EEN a iniciativou BIOEAST partnerské setkání zaměřené na vybrané oblasti výzvy Green Deal programu H2020. Setkání se uskuteční on-line formou dne 14. října 2020. Registrace je možná do 12. října 2020, účast na akci je zdarma.

Tisíc vodíkových autobusů míří do evropských měst

Konsorsium H2Bus představilo iniciativu, díky které by mělo být v evropských městech nasazeno bezmála 1 000 vodíkových autobusů. Iniciativa se týká taktéž rozvoje související infrastruktury. Cílem je poskytnout evropskému sektoru s veřejnou dopravou cenově nejdostupnější a zcela bezemisní řešení. První fáze projektu, která zahrnuje 600 autobusů, je podpořena 40 miliony eur z fondů EU, konkrétně z Nástroje pro propojení Evropy.

Společnost DEVINN, která je členem HYTEP, představila svůj nový vodíkový produkt H2BASE

Česká technologická společnosti DEVINN s.r.o. dnes v Ústí nad Labem představila unikátní zdroj elektrické a tepelné energie na bázi palivového článku H2BASE. Zařízení poháněné vodíkem dokáže nahradit hlučné a kouřící diesel agregáty nebo se může také používat pro nabíjení elektromobilů. Výhodou tohoto řešení je snadná transportovatelnost a škálovatelnost. Zařízení se může snadno převést na místa, kde je potřeba energie. Sestavit lze různé množství bloků podle toho, kolik je zapotřebí výkonu a kapacity.

Rámcová pozice České vodíkové technologické platformy (HYTEP) k Evropské vodíkové strategii

HYTEP vítá evropskou vodíkovou strategii pro implementaci vodíku v koordinované evropské spolupráci napříč celým dodávkovým řetězcem. HYTEP je toho názoru, že vodík bude hrát klíčovou roli k dosažení emisních cílů definovaných v tzv. Zelené dohodě a revitalizaci ekonomiky po krizi COVID-19. Tato strategie by měla vést k vyvážené celoevropské snaze konkurenceschopnosti napříč celým vodíkovým dodávkovým řetězcem. Pro úspěšné rozšiřování vodíkových technologií je nezbytné komplexní multidisciplinární pojetí a spolupráce mezi jednotlivými sektory energetiky, dopravy, průmyslu, trhu práce a dalších. Proto je nezbytná Česká národní vodíková strategie. Stejně důležité je zapojení České republiky do evropských vodíkových aktivit, jako např. vstup České republiky do „European Clean Hydrogen Alliance“.

Německý okres Rhein-Sieg se pochlubí zatím největší flotilou vodíkových autobusů v Evropě

Dosud největší evropská flotila hybridních palivočlánkových autobusů bude zprovozněna v německém okrese Rhein-Sieg ve vládním obvodu Kolín nad Rýnem. Infrastrukturu pro ni pokryjí dvě čerpací stanice. Projekt obdržel veřejnou podporu z několika zdrojů. Náklady na pořízení autobusů byly pokryty z grantu od Společného podniku pro palivové články a vodík (FCH JU) v rámci projektu JIVE, a z národního dotačního programu NIP-2 od BMVI. Ze druhého jmenovaného titulu se podařilo získat finanční podporu i na výstavbu infrastruktury. Část podpory společnost získala od evropské Výkonné agentury pro inovace a sítě (INEA) v rámci projektu MEHRLIN financovaného EU.

Zelený vodík v rozvojových zemích

Zelený vodík má vysoký potenciál i pro rozvojové země, kde dosud není rozvinutá infrastruktura. Podrobně důvody a přínosy rozvádí dokument Světové banky: Green Hydrogen in Developing Countries. Za hlavní přínos vedle snížení emisí skleníkových plynů je považována energetická bezpečnost těchto regionů. Ochota Světové banky podporovat vodíkové technologie i mimo rozvinuté země tak přináší obchodní příležitosti výrobcům komponent i technologických řešení.

Hydrogen Days 2021

Akce aktuální

27 10. 2020
2020 Ohio Fuel Cell Symposium

27–28 October 2020 [NEW DATES, was 29–30 April], North Canton, Ohio, USA

04 11. 2020
All-Energy Exhibition & Conference 2020, co-located with Decarbonise 2020

4–5 November 2020 [NEW DATES, originally 13–14 May then 14–15 September], Glasgow, Scotland, UK

08 11. 2020
5th Green and Sustainable Chemistry Conference

8–11 November 2020 [NEW DATES, was 10–13 May], Dresden, Germany [was in Bonn]

Facebook

členové platformy

ČVUT FS
ÚJV Řež a.s.
VŠCHT Praha
UNITED HYDROGEN, a.s.
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
Unipetrol
Pražská plynárenská, a.s.
Leancat s.r.o.
Český plynárenský svaz (ČPS)
GREEN REMEDY, s.r.o.
DEVINN – Development Innovation
Energy financial group (EFG)
ENVISAN-GEM, a.s.
CHEMINVEST s.r.o.
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i
ŠKODA ELECTRIC a.s.
Chart Ferox, a.s.
CYLINDERS HOLDING a.s.
OKK Koksovny, a.s
TATSUNO EUROPE a.s.
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i
ŠKODA JS a.s.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.