03292020ne

Vodík musí v Německu nahradit uhlí a jadernou energii

Časopis EURO představuje německé plány, jak přizpůsobit svůj průmysl vodíkové ekonomice v článku “Německo sází na vodíkové technologie. Mají nahradit výpade po konci jádra”. Německý automobilový průmysl je nejdůležitější průmyslovou větev ve vodíkovou energii. Průzkum PricewaterhouseCoopers, konzultace mezi manažery v automobilovém odvětví, ukázal, že jak stát, tak i samotní výrobci automobilů by měli podporovat a rozvíjet palivové články, aby se vyvinula doprava bez emisí. Vodík podporovalo 83% respondentů.

Plány odhalily ambiciózní projekt zeleného vodíku v Groningenu

Gasunie, Shell a Groningen Seaports oznámili společný megaprojekt NorthH2. Konsorcium chce postavit pobřežní větrnou farmu a "vodíkarnu" (výroba vodíku). Větrný park bude mít kapacitu cca. 4 GW, je možné rozšíření až do 10 GW do roku 2040. "Vodíkarna" je velký elektrolyzér, který má být postaven v Eemshavenu, kde se větrná energie přemění na zelený vodík. Konsorcium doufá, že do roku 2027 vyrobí první vodík, studie proveditelnosti bude zahájená letos. Han Fennema, generální ředitel společnosti Gasunie, „Nizozemsko je lídrem v přechodu na vodíkovou ekonomiku. Pokud chceme realizovat naše ambice v oblasti klimatu, musíme mít včas infrastrukturu ve velkém měřítku. “

Vodík pro dekarbonizaci v evropském měřítku

Němečtí provozovatelé přenosových plynových soustav předložili plán pro 600 tisíc kilometrů vodíkové sítě. Průmysl má tedy velký náskok před politikou. Implementace však nemůže začít bez politického a regulačního rámce. Plán propojení vodíkové sítě severoněmecké výroby vodíku s průmyslovými středisky na jihu Německa byl včera představen v jedněch z největších německých novin „Das Handelsblatt“.

Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking FCH JU (Společný podnik pro palivové články a vodík) zveřejnil novou výzvu k předkládání návrhů

Celkový rozpočet této výzvy přesahuje 93 milionů €. Mezi podporovaná témata patří vývoj vodíkových autobusů, vlaků, kompresorů pro vodíkové plnicí stanice a zkoumání uložení vodíku ve vyčerpaných plynových polích. Všechna témata podporují cíl EU snížit emise skleníkových plynů. Proto je preferovaným vodíkem tzv. zelený vodík, tj. vyrobený z obnovitelných zdrojů. Uzávěrka přihlášek je dne 21. dubna 2020 v 17:00 hodin.

Průmyslové asociace vyzývají Evropskou komisi, aby se zaměřila na technologie Power-to-X

Celkem 17 evropských průmyslových asociací v čele s Německou inženýrskou federací (VDMA) vyzvalo v otevřeném dopise adresovaném novému místopředsedovi Evropské komise Fransi Timmermansovi k vyšší podpoře technologií Power-to-X, tedy technologií využívajících elektřinu k produkci plynných paliv či tepla. Informoval o tom zahraniční server Clean Energy Wire.

Podzimní plynárenská konference 2019: emise CO₂ sníží bio a syntetický metan a vodík

Každoroční Podzimní plynárenská konference shrnuje vše, co se týká uplatnění zemního plynu a budoucího vývoje plynárenství. Současné dění na nejvyšší evropské úrovni přináší občas řadu rozporuplných informací. Přesto je zřejmé, že si plynárenství i v následujcících dvaceti letech udrží svůj podíl v energetickém mixu.

Podkategorie

Hydrogen Days 2020

Akce aktuální

14 9. 2020
World Automotive Congress FISITA 2020

September 14 - 18, 2020, Prague, Czech Republic

25 11. 2020
Hydrogen Days 2020

moved to November 25-27. 2020, Prague, Czech republic

Facebook

členové platformy

ČVUT FS
ÚJV Řež a.s.
VŠCHT Praha
UNITED HYDROGEN, a.s.
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
Unipetrol
Pražská plynárenská, a.s.
Leancat s.r.o.
Český plynárenský svaz (ČPS)
GREEN REMEDY, s.r.o.
DEVINN – Development Innovation
Energy financial group (EFG)
ENVISAN-GEM, a.s.
CHEMINVEST s.r.o.
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i
ŠKODA ELECTRIC a.s.
Chart Ferox, a.s.
CYLINDERS HOLDING a.s.
OKK Koksovny, a.s
AKKA Czech Republic s.r.o.
TATSUNO EUROPE a.s.
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i
Projekt ČESKÁ VODÍKOVÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA 2020 je spolufinancován Evropskou unií

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.