08242019so

Může být vodík palivem budoucnosti?

17. 4. 2018,  Brno, Přednášková místnost P2, budova A5, FSI VUT, Technická 2

Přednáška bude zaměřena na vodík z pohledu energetického nosiče, který lze vyrábět bezemisní cestou a následně ho skladovat na delší časová období. Přednáška bude obsahovat základní vlastnosti vodíku, hlavní způsoby jeho výroby ale hlavně jeho široké možnosti použití, především v dopravě, energetice či v technologii power-to-gas. Na konci přednášky by měl mít každý účastník přehled o využitelnosti vodíkových technologií v praxi, aktuálním stavu vodíkových technologií u nás či ve světě, hlavních překážkách jejich rozšíření a vyhlídkách do budoucna.

Přednášet bude Ing. Martin Tkáč z Centra výzkumu Řež.

https://www.facebook.com/events/243605392878074/

Facebook

členové platformy

ČVUT FS
ÚJV Řež a.s.
VŠCHT Praha
UNITED HYDROGEN, a.s.
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
Unipetrol
Pražská plynárenská, a.s.
Leancat s.r.o.
Český plynárenský svaz (ČPS)
GREEN REMEDY, s.r.o.
DEVINN – Development Innovation
Energy financial group (EFG)
ENVISAN-GEM, a.s.
CHEMINVEST s.r.o.
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i
ŠKODA ELECTRIC a.s.
Chart Ferox, a.s.
CYLINDERS HOLDING a.s.
Projekt ČESKÁ VODÍKOVÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA 2020 je spolufinancován Evropskou unií

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.