02262020st

16th CZECH ENERGY CONGRESS

Business Forum si Vás dovoluje pozvat na

Business Forum is pleased to invite you to

16. ENERGETICKÝ KONGRES ČR
s mezinárodní účastí
TRANSFORMACE ENERGETIKY II

16th CZECH ENERGY CONGRESS
with international participation
THE ENERGY SECTOR TRANSFORMATION II

 

5. – 6.  dubna 2016, OKsystem, (Na Pankráci 125, Praha 4)

5th  – 6th April, 2016, OKsystem, (Na Pankráci 125, Praha 4)

 

Záštitu nad 16. energetickým kongresem ČR převzali předseda vlády České republiky Bohuslav Sobotka, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo životního prostředí.
The 16th Czech Energy Congress is organised under the auspices of Prime Minister
of the Czech Republic Bohuslav Sobotka,
Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic  and Ministry of the Environment of the Czech Republic.

 

Přednášející/Speakers:

Rainer Baake, Spolkové ministerstvo hospodářství a energetiky, Berlín; Zdeněk Bauer, E.ON Distribuce, a.s., Brno; Zbyněk Boldiš, ČEPS, a.s., Praha; Martin Cmíral, ČEZ ESCO, a.s., Praha;  Benoît Duretz, Energy Pool, Lyon;  Zdeněk Fousek, KALMAN TRADE, s.r.o., Praha; Ivo Hlaváč, ČEZ, a.s., Praha; Tomáš Holan, E.ON Česká republika, s.r.o., České Budějovice; Eberhard Holstein, Grundgrün Energie AG, Berlín; Tomáš Hüner, Siemens, s.r.o., Brno; Jörg Jasper, EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Berlín/Karlsruhe; Richard Kabele, ČEPS, a.s., Praha; Stanislav Kostka, ČEZ, a.s., Praha; Libor Kozubík, IBM Česká republika, spol. s r.o., Praha; David Kučera, Power Exchange Central Europe a.s., Praha; Miroslav Marada, ENESA, a.s., Praha; Josef Mihulka, ESAB CZ, s.r.o., člen koncernu, Praha; Jan Osička, Mezinárodní politologický institut MU, Brno; Jan Pavlík, ENVIROS, s.r.o., Praha; Pavel Pelčák, Komerční banka, a. s., Praha; Jan Procházka, HE3DA, s.r.o., Praha; Tomáš Prouza, Úřad vlády ČR, Praha; Pavel Řežábek, ČEZ, a.s., Praha; Martin Sedlák, Aliance pro energetickou soběstačnost, Praha; Ivo Slavotínek, ENESA a.s., Praha; Vladimír Sochor, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Praha; Miroslav Šafář, Fitcraft Energy s.r.o., Valašské Meziříčí; Jan Škampa, Nano Energies, a.s., Praha; Michal Šnobr, J & T, Praha; Pavel Šolc, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Praha; Evžen Tošenovský, Evropský parlament, Brusel; Martin Veselovský, DVTV, Praha

Simultánní tlumočení z/do angličtiny je zajištěno.
Simultaneous translation to/from English will be provided.

 

Program kongresu naleznete zde.The Programm can be found here.

 

Cenové podmínky (NOVĚ! Možnost přihlásit se na každý den zvlášť) naleznete zde.
Info on prices can be found here.

 

Přihlásit na konferenci se můžete zde. How to apply can be found here.

Bližší informace získáte na telefonním čísle +420 777 033 527 nebo na www.business-forum.cz 
For more information call +420 777 033 527or on
www.business-forum.cz

 

Organizátor kongresu: Business Forum, s.r.o., Heyrovského nám. 5, 162 00 Praha 6, Česká republika
Congress organiser: Business Forum, s.r.o., Heyrovského nám. 5, 162 00 Praha 6, Czech Republic
www.business-forum.cz

 

http://www.business-forum.cz/index.php/cz/16-energeticky-kongres-program

Hydrogen Days 2020

Facebook

členové platformy

ČVUT FS
ÚJV Řež a.s.
VŠCHT Praha
UNITED HYDROGEN, a.s.
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
Unipetrol
Pražská plynárenská, a.s.
Leancat s.r.o.
Český plynárenský svaz (ČPS)
GREEN REMEDY, s.r.o.
DEVINN – Development Innovation
Energy financial group (EFG)
ENVISAN-GEM, a.s.
CHEMINVEST s.r.o.
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i
ŠKODA ELECTRIC a.s.
Chart Ferox, a.s.
CYLINDERS HOLDING a.s.
OKK Koksovny, a.s
AKKA Czech Republic s.r.o.
TATSUNO EUROPE a.s.
Projekt ČESKÁ VODÍKOVÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA 2020 je spolufinancován Evropskou unií

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.