02262020st

Hydrogen Days 2015

Česká vodíková technologická platforma (www.hytep.cz) navazuje na úspěšnou konferenci Hydrogen Days 2014 a pořádá ve dnech 18. – 20. března 2015 v hotelu DAP na Vítězném náměstí, Praha 6, další ročník této tradiční konference Hydrogen Days 2015 (www.hydrogendays.cz).

Tradičním a hlavním cílem konference je setkání odborníků z různých vědních i aplikačních oborů týkajících se vodíkových technologií a poskytnutí uceleného přehledu o aktuálních výzkumných, vývojových a aplikačních aktivitách na tomto poli v České republice. Neméně důležitým aspektem je snaha vytvářet vhodnou platformu pro efektivní diskuzi a výměnu informací mezi akademickou a komerční sférou.

Letošní ročník Hydrogen Days 2015 je však výjimečný tím, že rozšiřuje svoje pole působnosti mimo rámec České republiky. Účast přislíbili renomované evropské kapacity a experti z oblasti výzkumu a vývoje vodíkových technologií. Jejich příspěvky slibují poskytnout přehled relevantních aktivit v dalších evropských zemích a pohled na vodíkovou problematiku v širším mezinárodním kontextu.

Organizátoři Hydrogen Days 2015 si kladou ambiciózní cíl ustanovit pravidelné informační fórum pro všechny zájemce o tuto progresivní problematiku, ať už z řad odborné nebo i laické veřejnosti.

Konference je pořádána s podporou projektu „Efektivní přenos poznatků v rámci energetického sektoru – EPP“, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Investice do rozvoje vzdělávání.

 

Hydrogen Days 2020

Facebook

členové platformy

ČVUT FS
ÚJV Řež a.s.
VŠCHT Praha
UNITED HYDROGEN, a.s.
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
Unipetrol
Pražská plynárenská, a.s.
Leancat s.r.o.
Český plynárenský svaz (ČPS)
GREEN REMEDY, s.r.o.
DEVINN – Development Innovation
Energy financial group (EFG)
ENVISAN-GEM, a.s.
CHEMINVEST s.r.o.
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i
ŠKODA ELECTRIC a.s.
Chart Ferox, a.s.
CYLINDERS HOLDING a.s.
OKK Koksovny, a.s
AKKA Czech Republic s.r.o.
TATSUNO EUROPE a.s.
Projekt ČESKÁ VODÍKOVÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA 2020 je spolufinancován Evropskou unií

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.