02262020st

Slavnostní zahájení provozu vodíkové čerpací stanice

Dne 5.11.2009 proběhlo v areálu dopravce Veolia Transport slavnostní zahájení provozu čerpací vodíkové stanice, která byla postavena v rámci realizace projektu TriHyBus, koordinovaného Ústavem jaderného výzkumu Řež a.s. Jedná se o první vodíkovou čerpací stanici na území nových členů EU.

Návrh koncepce a realizace čerpací stanice byla plně v kompetenci společnosti Linde Gas. Součástí čerpací stanice je vysokoobjemový, nízkotlaký ( 40 bar), nadzemní zásobník o objemu 50 m3, který je z legislativních důvodů umístěn v protipožárním betonovém ohradníku v blízkosti kompresorové stanice. Kompresorová stanice je umístěna v masivním železobetonovém kontejneru. Vnitřní prostor kompresorové stanice je z bezpečnostních důvodů fyzicky rozdělen na část s řídícími elektronikou, hydraulickým kompresorem a ostatní elektroinstalací a na část s zařízeními pro kompresi, rozvod a regulaci průtoku stlačeného vodíku. Stlačený vodík je skladován vně kompresorové stanice ve svazcích tlakových lahví. Z hlediska tlaků jsou svazky rozděleny na nízko, středně a vysokotlaké. Přečerpávání do vozidla probíhá v pořadí od nejnižšího tlaku po nejvyšší. Pokud je vodík z těchto pohotovostních zásobníků při čerpaní vyčerpán, zapojuje se do čerpání i kompresor. V případě čerpání menšího množství vodíku je kompresor využit až po načerpání vozidla pro doplnění tlakových zásobníků.

Z pohledu zákazníka je nejdůležitější částí výdejní stojan. Je vybaven dvěmi tankovacími pistolemi a dokáže tak naplnit vozidla s tankovacím rozhraním podle normy TK-16 i TK-25.


V současné době je stanice využívána výhradně pro potřeby projektu vodíkového autobusu, po předběžné domluvě s provozovatelem bude možné natankovat i ostatní vozidla.

Součástí slavnostního zahájení provozu čerpací stanice byla tisková konference, tankování a ukázkové jízdy autobusu i osobního vozu Opel HydroGen4.

Více na www.trihybus.cz

Hydrogen Days 2020

Facebook

členové platformy

ČVUT FS
ÚJV Řež a.s.
VŠCHT Praha
UNITED HYDROGEN, a.s.
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
Unipetrol
Pražská plynárenská, a.s.
Leancat s.r.o.
Český plynárenský svaz (ČPS)
GREEN REMEDY, s.r.o.
DEVINN – Development Innovation
Energy financial group (EFG)
ENVISAN-GEM, a.s.
CHEMINVEST s.r.o.
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i
ŠKODA ELECTRIC a.s.
Chart Ferox, a.s.
CYLINDERS HOLDING a.s.
OKK Koksovny, a.s
AKKA Czech Republic s.r.o.
TATSUNO EUROPE a.s.
Projekt ČESKÁ VODÍKOVÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA 2020 je spolufinancován Evropskou unií

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.