10222020čt

Chemické fórum Ústeckého kraje „CHEMICKÉ ASPEKTY VODÍKOVÉ EKONOMIKY“

22. října 2020, 9:00 - online přenos

Smyslem semináře je podpořit komunikaci mezi pracovníky z chemického průmyslu, škol, výzkumu i státní správy, a to zejména v Ústeckém kraji. Náplní setkání jsou nové poznatky a diskuse o chemických aspektech budoucího využívání vodíku jako látky, která se v kraji významně vyrábí a která může přispět významně k ekologizaci kraje a být příležitostí v procesu dekarbonizace ekonomiky. Pozornost bude věnována především prezentaci znalostí v potřebném propojení „vodíkového řetězce“ od produkce, čištění, skladování a distribuce až po koncové využití v čistých motorových vozidlech a udržitelných chemických technologiích.

Vzhledem k aktuálním epidemiologickým podmínkám a omezením proběhne akce online formou. Sledovat přenos a zapojit se do diskuse je možné v internetovém prohlížeči na vašem zařízení. Přihlásit se můžete bezprostředně před zahájením, ale i v průběhu celé akce. Účast je bezplatná a není omezena osobní pozvánkou.

K videokonferenci je možné se připojit již 30 minut předem na adrese: https://chave.streamul.cz

Uvedení jména, společnosti a e-mailu při přihlášení je důležité pouze pro dokladování online účasti pro pořadatele akce.

Pro přihlášení je nutné zadat heslo: vodík

Přednášky a ohlasy z Chemického fóra ÚK budou následně uveřejněny na http://forumusteckykraj.cz/chemicke/ a v časopise TEMA speciál.


program

Hydrogen Days 2021

Facebook

členové platformy

ČVUT FS
ÚJV Řež a.s.
VŠCHT Praha
UNITED HYDROGEN, a.s.
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
Unipetrol
Pražská plynárenská, a.s.
Leancat s.r.o.
Český plynárenský svaz (ČPS)
GREEN REMEDY, s.r.o.
DEVINN – Development Innovation
Energy financial group (EFG)
ENVISAN-GEM, a.s.
CHEMINVEST s.r.o.
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i
ŠKODA ELECTRIC a.s.
Chart Ferox, a.s.
CYLINDERS HOLDING a.s.
OKK Koksovny, a.s
TATSUNO EUROPE a.s.
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i
ŠKODA JS a.s.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.