07272017čt

Poslání platformy

Vznik platformy byl iniciován v roce 2006 ministerstvem průmyslu a obchodu ČR jako nástroj k podpoře vzájemné informovanosti subjektů působících v oblasti vodíkových technologií a koordinace aktivit souvisejících s rozvojem těchto aplikací. Platforma je současně otevřená novým členům dle pravidel vyplývajících ze stanov platformy.

 • Posláním Platformy je podpora vývoje vodíkových technologií a zavádění vodíkového hospodářství v ČR.

 • Platforma přispívá ke koordinaci aktivit subjektů vývoje vodíkových technologií a vodíkového hospodářství mezi sebou a v návaznosti na programy a finanční zdroje domácí i zahraniční.

 • Platforma definuje, reprezentuje, podporuje, hájí a prosazuje oprávněné a společné zájmy svých členů s cílem vytváření vhodného prostředí pro rozvoj vodíkového hospodářství.


Platforma:

 • usiluje o zapojení svých členů do European Hydrogen and Fuel Cell Technology Platform a dalších klíčových evropských a světových organizací zabývajících se vodíkem.

 • systematicky mapuje rozvoj v oblasti vodíkových technologií a vodíkového hospodářství v EU, USA a dalších ekonomicky vyspělých zemích.

 • sleduje a vyhodnocuje aktivity v oblasti rozvoje vodíkových technologií a vodíkového hospodářství v ČR.

 • systematicky sleduje možnosti získání prostředků v ČR, EU i jinde ve světě využitelných pro financování rozvoje českých vodíkových technologií a vodíkového hospodářství.

 • zajišťuje vzájemnou informovanost subjektů působících v ČR v oblasti rozvoje vodíkových technologií a vodíkového hospodářství provozováním webových stránek a organizací tématických seminářů a konferencí.

 • poskytuje expertízy pro orgány a agentury státní správy a samosprávy v oblastech souvisejících s rozvojem vodíkového hospodářství.

 • zpracovává projekty z oblasti rozvoje vodíkových technologií a vodíkového hospodářství v ČR a žádosti o jejich financování a poskytuje poradenský servis pro jejich realizátory.

 • je partnerem dalších institucí obdobného typu v zahraničí, zejména v EU, vůči nim prezentuje a reprezentuje vývoj vodíkových technologií a vodíkové hospodářství v ČR.

 • propaguje vhodnou formou aktivity související s rozvojem českých vodíkových technologií a vodíkového hospodářství v zahraničí.

Akce aktuální

27 8. 2017
68th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry

27 August – 1 September, 2017, Providence, RI, USA

03 9. 2017
15 IAEE European Energy Conference

3.-6.9.2017, Vienna, Austria

11 9. 2017
01 10. 2017
232nd Meeting of The Electrochemical Society (ECS)

1 - 6 October 2017, National Harbor, MD, USA

Facebook

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.